مصاحبه تلویزیون کلمه با محسن قائم مقام، ریموند رخشانی و همایون مهمنش در باره جبهه ملى، دیدگاهها و راهکارها

۲۱ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه شبکه جهانی کلمه با آقایان دکتر محسن قائم مقام، دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در باره جبهه ملى، دیدگاهها و راهکارها.

۱۸ مهر ۱۳۹۸ برابر ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹

جبهه ملى ایران ، دیدگاه ها و راهکارها

در برنامه چشم انداز این هفته از “شبکه جهانى کلمه”

گفتگویى آزاد و نقادانه پیرامون کنفرانس هاى اپوزوسیون و حوادث داخلى و خارجى ایران

پاسخ به سوالات مستقیم هموطنان و بینندگان

مهمانان از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور:

دکتر محسن قائم مقام

دکتر ریموند رخشانی

دکتر همایون مهمنش

زمان پخش :

پنجشنبه ١٨ مهر ١٣٩٨

ساعت :٨/٣٠ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی