میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، حجت نارنجی، هوتن رضائی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: چرا رژیم به نفرت قومی دامن می زند؟

۲۵ آبان ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»

موضوع: چرا رژیم به نفرت قومی دامن می زند؟

مهمانان:
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،
حجت نارنجی از شورای مرکزی حزب چپ ایران،
هوتن رضائی از همبستگی جمهوریخواهان ایران،
مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوریخواهان ایران.
۲۲ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی