شبکه جهانی کلمه: برنامه ویژه – موضوع: خنثی سازی نیرنگ های ولی فقیه با همایون مهمنش، عباس خرسندی، علی حسن نیا

۲۶ آبان ۱۳۹۸

نام برنامه: ویژه برنامه

مجری برنامه: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

۲۵ آبان ۱۳۹۸

مهمانان برنامه:

دکتر همایون مهمنش – از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،

عباس خرسندی – دبیر جبهه دموکراتیک ایران،

علی حسن نیا – سخنگوی جنبش نیروی انتظامی


ارسال به شبکه های اجتماعی