ساعت صفر با اجرای احمد رافت: شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نظام؟

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه: ساعت صفر
موضوع برنامه: شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نظام؟
مجری برنامه: احمد رافت – روزنامه نگار
مهمانان برنامه: دکترهمایون مهمنش – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
یاسین اهوازی – فعال سیاسی و نماینده حزب تضامن دمکراتیک اهواز
نامدار بقایی یزدی – استاد دانشگاه
شبکه جهانی کلمه:
http://www.kalemeh.tv https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv https://twitter.com/kalemehtv


ارسال به شبکه های اجتماعی