پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، مهدی خلجی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: اصلاح یا تغییر جمهوری اسلامی

۲۵ آبان ۱۳۹۹

بخش اول

 

بخش دوم

 

این پنل در تاریخ بیست و دوم آبان ماه ۹۹ با اجرای #شهرام_همایون و با حضور #ویکتوریا_آزاد از شبکه ایرانیاران، #قاسم_شعله_سعدی از راه سوم، #بهمن_جلدی از جنبش ایرانگرایان، #همایون_مهمنش از جبهه ملی ایران، #مهدی_خزعلی از جبهه آزادی ایران، #علی_جوادی از کمونیست کارگری ایران، #کاوه_آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران و #رضا_حسین_بر از جبهه متحد بلوچستان برگزار شد.

موضوع: همگان برای تغییر شرایط در ایران توافق دارند!

 


ارسال به شبکه های اجتماعی