کانال ۱: گفتگوی همایون مهمنش با دکتر دکتر محسن فرشاد از جبهه ملی ایران و دکتر بهروز بیات (۴)

۷ دی ۱۳۹۹

kanal 1

گفتگو با:

دکتر محسن فرشاد استاد حقوق، عضو هیات رهبرى اجرائى و سخنگوى جبهه ملى ایران و

دکتر بهروز بیات فعال و صاحب نظرسیاسی و کارشناس انرژی هسته ای

موضوعات: حقوق زنان، سیاست هسته ای، مسیر راه پیشنهادی جبهه ملی برای دوران گذار و اهمیت واگذاری اداره امور محلی از روستا تا استان به شوراها و نمایندگان منتخب مردم

به تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰


ارسال به شبکه های اجتماعی