گفتگوی سعید جعفری با بهروز بیات، رضا حسین بر و همایون مهمنش؛ موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن(۵۷)

۲۱ دی ۱۴۰۰
پنجاه و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن  مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: دکتر بهروز بیات – فعال و صاحب نظر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای، دکتر رضا حسین بر – از جبهه مردم بلوچستان و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۹ ژانویه ۲۰۲۲

پنجاه و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
دکتر بهروز بیات – فعال و صاحب نظر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای،
دکتر رضا حسین بر – از جبهه مردم بلوچستان و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۹ ژانویه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی