میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: برخورد ما با خطر درگیری جنگ چگونه باید باشد؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
https://www.youtube.com/watch?v=sPt2BUKVZ5E برخورد ما با خطر درگیری جنگ چگونه باید باشد؟ «میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۴ اردیبهشت  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: جنبش کارگری ایران و ارزیابی حرکت اعتراضی کارگران و معلمان و احتمال خطر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور، حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران، مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۸ مه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، صادق کارگر، بهروز ستوده و مزدک لیماکشی؛ موضوع: جنبش کارگری ایران و مواضع جمهوری خواهان ایران، به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری جنبش کارگری ایران و مواضع جمهوری خواهان ایران، به مناسبت روز جهانی کارگر مهمانان: همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور، صادق کارگر عضور شورای مرکزی و مسئول شعبه کارگری حزب چپ، بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران، مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران، ۱۱ اردیبهشت  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی