گفتگوی سعید جعفری با نیک آهنگ کوثر، دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: بی آبی و مدیریت آب در کشور (۵۱)

۷ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان،دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی ودکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش:  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها شیوا نظام فر، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، قاسم شعله سعدی، سالار عبادی، همایون مهمنش، احسان از ایران و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: بی آبی و اعتراضات مردم اصفهان

۷ آذر ۱۴۰۰
بخش اول ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ بخش دوم ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی ,دموکراسی و رفاه (۵۰)

۳۰ آبان ۱۴۰۰
پنجاهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:دکتر حسین موسویان – رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران ودکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی