مصاحبه تلویزیون کلمه با بهروز ستوده، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش در باره بیانیه اخیر چهار گروه دموکرات، جمهوریخواه و ملی

۲۸ دی ۱۳۹۷
از دقیقه ۲۴:۵۶ مصاحبه شبکه جهانی کلمه با آقایان بهروز ستوده از همبستگی جمهوریخواهان ایران، مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوریخواهان ایران و همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در باره بیانیه اخیر چهار گروه دموکرات، جمهوریخواه و ملی. به علت اشکال فنی شروع مصاحبه دقیقه ۲۴:۵۶ است ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹  

ارسال به شبکه های اجتماعی

شصت ثانیه علیه اعدام: همایون مهمنش

۲۳ دی ۱۳۹۷
کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام»: چرا مخالف مجازات اعدام هستم؟از: سایت سازمان حقوق بشر ایران  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی ابراهیم احراری (شبکه جهانی کلمه) با کاوه آهنگری، رضا تقی زاده، ضیاء صدرالاشرافی، امیرعباس فخرآور و همایون مهمنش در باره نظام سیاسی آینده ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۷
  گرداننده: استاد ابراهیم احراری – کارشناس علوم اسلامی نام برنامه: پژواک موضوع: نظام سیاسی آینده ایران تارخ: ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸  

ارسال به شبکه های اجتماعی