میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: خودگردانی منطقه ای یا فدرالیسم قومی؟ کدام یک به نفع کشور است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری خودگردانی منطقه ای یا فدرالیسم قومی؟ کدام یک به نفع کشور است؟ مهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۲  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی حسن اعتمادی برنامه رمز پیروزی با حشمت‌الله طبرزدی و همایون مهمنش در باره اوضاع سیاسی ایران، تنش در روابط ایران و آمریکا و نقش اپوزیسیون

۱۵ خرداد ۱۳۹۸
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر ۳ ژوئن ۲۰۱۹  

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟

۸ خرداد ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۸ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ مه ۲۰۱۹ تهیه  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی