چرا جمهوری دموکراتیک و سکولار؟

۲ آبان ۱۴۰۲
منتشر شده در نشریه مروا شماره ۱۵ جمهوری (Respublik) در آغاز به نظام حکومتی دموکراتیک در مقابل نظام پادشاهی اطلاق میشد اما از آنجا که چند حکومت استبدادی یا کمونیستی مانند جمهوری اسلامی نیز این عنوان را به خود داده و علیرغم این عنوان بالاترین مقام کشور را دائمی و حتی موروثی کرده اند، لازم است روشن کنیم که منظور ما از جمهوری، موقت و قابل تعویض  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

دفاع از حقوق بشر به درجه ای از آگاهی نیاز دارد

۶ تیر ۱۴۰۲
همانطور که هموطنانی در بیان ادعای دموکرات بودن دارند ولی در عمل الگوهایشان دیکتاتورها هستند، هموطنانی هم داریم که در حرف مدعی دفاع از حقوق بشرند ولی در عمل رعایت حقوق بشر را فقط برای هم نظران خود میخواهند. نمونه بارز چنین تفکری را بار دیگر در برخورد به یک توییت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (@jebhemeliiranoa) می بینیم. این سازمان  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

دانش و اعتقاد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایه گذار جمهوری اسلامی اقتصاد را “مال خر” و دانشگاه را خطرناکتر از بمب خوشه ای میدانست. دشمنی با آموزش علوم، دانشگاه و دانش امروزی با استثنائاتی مانند فن آوری تسلیحاتی از ویژگی های این نظام است. جمهوری اسلامی اگر بر فریب استوار نباشد، در بهترین حالت بر اساس اعتقاد (و نه دانش!) اداره میشود. هدف این نوشته طرح ملاحظاتی در باره اهمیت  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی