میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، مزدک لیماکشی و وهاب انصاری؛ موضوع: آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؟

۱۹ تیر ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فداییان خلق) مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۹ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: نقش و جایگاه مذهب در آینده ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری موضوع: نقش و جایگاه مذهب در آینده ایران مهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران حسن زهتاب عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

شبکه جهانی کلمه: برنامه چشم انداز – موضوع: حوادث ایران در تحلیل جبهه ملی

۹ تیر ۱۳۹۸
نام برنامه: چشم انداز مجری برنامه: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران ۶ تیرماه ۱۳۹۸ مهمانان برنامه: کامبیز قائم مقام – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، همایون مهمنش – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

ارسال به شبکه های اجتماعی