میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مهدی فتاپور؛ موضوع: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت ترامپ

۲۸ فروردین ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی»: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت ترامپ و بررسی عواقب آن در صحنه سیاسی ایرانبرنامه ای از هژیر عطاری همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشورمهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان ایرانحسن زهتاب از حزب چپ ایران بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران۲۸ فروردین ۱۳۹۸  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، حجت نارنجی، بهروز ستوده، مزدک لیماکشی؛موضوع: اولویت های سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۹۸

۱۵ فروردین ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی»: اولویت های سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۹۸ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی از حزب چپ ایران (فداییان خلق) مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲ آوریل فوریه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی: گفتگوی هژیر عطاری با همایون مهمنش، حسن زهتاب، مزدک لیماکشی؛ بهروز ستوده؛ موضوع: سیل، تخریب محیط زیست و سخنان نوروزی خامنه ای!

۸ فروردین ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران ۷ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ مارس فوریه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی