پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: سازمان های سیاسی و قرارداد چین

۲۱ تیر ۱۳۹۹
 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مناظره در کانال یک (شماره ۱ ) بین آقایان همایون مهمنش و کاوه آهنگری

۱۱ تیر ۱۳۹۹
مجری برنامه: آقای شهرام همایون تاریخ: ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

“دموکرات” هایی که الگویشان دیکتاتورها هستند!

۵ تیر ۱۳۹۹
امروز تقریبا همه گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود را دموکرات میدانند. معذالک هنوز به گروههایی برمیخوریم که همزمان با ادعای دموکرات بودن، دیکتاتورهایی مانند استالین، خمینی یا رضا شاه و محمدرضا شاه را الگو میدانند و تضادی هم در این ترکیب نمی بینند. این نوشته به طرفداران پادشاهی در ایران می پردازد. اوائل اردیبهشت ماه امسال ایمیلی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی