جنبش برای دموکراسی یا جنبش برای سرنگونی؟

۲۵ فروردین ۱۴۰۳
 سمینار پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ ۱۶٫۱۲٫۲۰۱۶ موضوع سخنرانی همایون مهمنش: جنبش برای دموکراسی یا جنبش برای سرنگونی؟ سمینار در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد  

ارسال به شبکه های اجتماعی

ایجاد ثقل جمهوریخواهی

۲۰ فروردین ۱۴۰۳
سخنرانی در پانل ۱ کنفرانس جمهوریخواهی در ۶ آوریل ۲۰۲۴ در شهر کلن آلمان؛ کشور ما تحت سلطه حکومت های خودکامه، فردی، غیر پاسخگو، بی اعتنا به قانون، غیر شفاف و مادام العمر به وضعیت امروز افتاده است. انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و  انقلاب ۵۷ نیز علیرغم فداکاری و دادن قربانی های بیشمار نتوانستند در خصوصیات این حکومتها تغییری بدهند.  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چرا جمهوری دموکراتیک و سکولار؟

۲ آبان ۱۴۰۲
منتشر شده در نشریه مروا شماره ۱۵ جمهوری (Respublik) در آغاز به نظام حکومتی دموکراتیک در مقابل نظام پادشاهی اطلاق میشد اما از آنجا که چند حکومت استبدادی یا کمونیستی مانند جمهوری اسلامی نیز این عنوان را به خود داده و علیرغم این عنوان بالاترین مقام کشور را دائمی و حتی موروثی کرده اند، لازم است روشن کنیم که منظور ما از جمهوری، موقت و قابل تعویض  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی