مصاحبه تلویزیون کلمه با محسن قائم مقام، ریموند رخشانی و همایون مهمنش در باره جبهه ملى، دیدگاهها و راهکارها

۲۱ مهر ۱۳۹۸
مصاحبه شبکه جهانی کلمه با آقایان دکتر محسن قائم مقام، دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در باره جبهه ملى، دیدگاهها و راهکارها. ۱۸ مهر ۱۳۹۸ برابر ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ جبهه ملى ایران ، دیدگاه ها و راهکارها در برنامه چشم انداز این هفته از “شبکه جهانى کلمه” گفتگویى آزاد و نقادانه پیرامون کنفرانس  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز خلیق، کوروش پارسا و مزدک لیماکشی؛ موضوع: برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟

۱۶ مهر ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟ مهمانان: همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور بهروز خلیق عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کورش پارسا از همبستگی جمهوریخواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۹ مهر ۱۳۹۸ برابر با۱ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، حسن زهتاب، مهدی فتاپور و هژیر عطاری؛ موضوع: حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟

۴ مهر ۱۳۹۸
«میزگرد جمهوری خواهی» موضوع: حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟ مهمانان: مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور، حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران و مهدی فتاح پور از اتحاد جمهوریخواهان ایران، هژیر عطاری از همبستگی جمهوریخواهان ایران. ۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی