گفتگو در مورد همکاری بخش های مختلف اپوزیسیون با هایده توکلی، فریدون احمدی و همایون مهمنش

۷ خرداد ۱۳۹۹
برنامه ساعت صفر عنوان گفتگو: بن‌بست گفتمان سیاسی اپوزیسیون میهمانان برنامه هایده توکلی، دبیرکل حزب مشروطه ایران – لیبرال دمکرات همایون مهمنش، عضو هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور فریدون احمدی، از دبیران شورای مدیریت گذار مجری برنامه: احمد رافت  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: چه کسانی در پی فدرالیسم هستند(۲)؟

۲ خرداد ۱۳۹۹
۲۱ مه ۲۰۲۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: چه کسانی در پی فدرالیسم هستند(۱)؟

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۴ مه ۲۰۲۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی