گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: چرا دموکراسی برای ایران حیاتی است؟ (۴۶)

۲ آبان ۱۴۰۰
چهل و ششمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت اجرایی رهبری جبهه ملی ایران، رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۴ اکتبر  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

۱ آبان ۱۴۰۰
لویزیون اندیشه: نام برنامه: رمز پیروزی مجری برنامه: حسن اعتمادی میهمانان: دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش، محمد زارع فومنی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اهداف و برنامه های اپوزیسیون

۳۰ مهر ۱۴۰۰
29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱بخش اول 29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی