برنامه رمز پیروزی با جمشید اسدی و همایون مهمنش، مجری: حسن اعتمادی

۳ مهر ۱۳۹۹
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

در باره اعدام؛ سخنرانی در کانون سخن

۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برنامه ای از انجمن فرهنگی – سیاسی “کانون سخن” سخنران: دکتر همایون مهمنش موضوع: مجازات اعدام؛ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ https://rangin-kaman.net https://rangin-kaman.tv برای مشاهده از ایران https://anchor.fm/rangin پادکست رنگین کمان https://instagram.com/rangin_kaman_tv اینستاگرام رنگین کمان https://twitter.com/RanginKaman17 توییتر  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

پیام به مناسبت همایش جهانی “همه ما صدای نسرین ستوده هستیم” از شبکه تلویزینی کلمه

۱ شهریور ۱۳۹۹
 

ارسال به شبکه های اجتماعی