پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: نقش ایران در درگیریهای اسرائیل و حماس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
  13 مه ۲۰۲۱ بخش اول     13 مه ۲۰۲۱ بخش دوم  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: فایل صوتی جواد ظریف

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 مه ۲۰۲۱ بخش اول 6 مه ۲۰۲۱ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش درباره روز جهانی کارگر، فایل صوتی ظریف و وضعیت حکومت (۲۱)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
12 اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲ مه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: فایل صوتی جواد ظریف

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخش اول ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ بخش دوم ۲۹ آوریل ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش درباره وضعیت کرونا، وضعیت اقتصادی مردم و انتخابات (۲۰)

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    مجری برنامه: سعید جعفری میهمانان: دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران دکتر هادی زمانی اقتصاددان، از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور دکتر همایون مهمنش عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: علی جوادی، موضوع: دوران پسافروپاشی

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخش اول ۲۲ آوریل ۲۰۲۱ بخش دوم ۲۲ آوریل ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: علی جوادی، موضوع: نقش احزاب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰
 بخش اول ۱۵ آوریل ۲۰۲۱   بخش دوم ۱۵ آوریل ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، دکتر محسن فرشاد و دکتر همایون مهمنش درباره مسائل روز (۱۸)

۲۷ فروردین ۱۴۰۰
برنامه هجدهم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور۱۱ آوریل ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: چرا مردم از احزاب پشتیبانی کافی نمیکنند

۲۰ فروردین ۱۴۰۰
بخش اول۸ آوریل ۲۰۲۱ بخش دوم۸ آوریل ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین (۱۷)

۱۵ فروردین ۱۴۰۰
4 آوریل ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی کانال ۱ با علی جوادی، بهمن جلدی، حسین اراکی، قاسم شعله سعدی، منوچهر یزدی، همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون

۱۵ فروردین ۱۴۰۰
      اول آوریل ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش درباره مسائل روز و وضعیت زندانیان سیاسی (۱۶)

۸ فروردین ۱۴۰۰
  میهمانان: دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و هیئت راهبردی جبهه ملی ایران و دکتر همایون مهمنش عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر ۲۸ مارس ۲۰۲۱ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران    

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی کانال ۱ با علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون

۸ فروردین ۱۴۰۰
(بخش نخست) ۵ فروردین ۱۴۰۰ (بخش دوم) ۵ فروردین ۱۴۰۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم مینا احدی و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: صحبت های اخیر آقای رضا پهلوی

۲۹ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ مارس ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش درباره مدیریت مدرن (۱۳)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر ۲۸ فوریه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با آقایان علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، خشایار وکیلی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: کشتار سوختبران سراوان

۹ اسفند ۱۳۹۹
بخش اول برنامه بخش دوم برنامه    

ارسال به شبکه های اجتماعی