گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: حمله روسیه به اوکراین، علل و عواقب آن(۶۳)

۸ اسفند ۱۴۰۰
شست و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: حمله روسیه به اوکراین، علل و عواقب آن، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان آقایان: دکتر بهروز بیات – فعال و تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۷ فوریه ۲۰۲۲

شست و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: حمله روسیه به اوکراین، علل و عواقب آن،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان آقایان:
دکتر بهروز بیات – فعال و تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۷ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟(۶۲)

۱ اسفند ۱۴۰۰
شست و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟ مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان آقایان: حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار، دکتر مهرداد درویش پور – جامعه شناس و استاد پرسابقه دانشگاه ملاردالن و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

شست و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان آقایان:
حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار،
دکتر مهرداد درویش پور – جامعه شناس و استاد پرسابقه دانشگاه ملاردالن و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۰ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با الهه امانی، دکتر نیره انصاری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: قتل های ناموسی(۶۱)

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
شست و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: جاقتل های ناموسی، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: خانم الهه امانی رئیس شبکه بینافرهنگی حقوق زنان، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان، خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۳ فوریه ۲۰۲۲

شست و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: قتل های ناموسی،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
خانم الهه امانی رئیس شبکه بینافرهنگی حقوق زنان، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان،
خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۳ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی دکتر رضا حسین بر در تلویزیون کلمه با آقایان محسن رسولی، دکتر قاسم شعله سعدی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
ام برنامه: ایران آینده موضوع برنامه: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری مجری برنامه: غلام رضا حسین بر | فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ در گفت‌وگو با: محسن رسولی | از کمپین منو فارسی، قاسم شعله سعدی | دبیرکل اندیشه راه سوم، دکتر همایون مهمنش | از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر صدر الاشرافی | مورخ و محقق پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی: ▶ https://www.kalemeh.tv/live ▶ https://www.youtube.com/c/KalemehTVLive ▶ https://www.facebook.com/kalemehtv ▶ https://t.me/kalemehtv ▶ https://twitter.com/kalemehtv

ام برنامه: ایران آینده
موضوع برنامه: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری
مجری برنامه: غلام رضا حسین بر | فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ
در گفت‌وگو با: محسن رسولی | از کمپین منو فارسی، قاسم شعله سعدی | دبیرکل اندیشه راه سوم، دکتر همایون مهمنش | از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر صدر الاشرافی | مورخ و محقق
پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی:
▶ https://www.kalemeh.tv/live ▶ https://www.youtube.com/c/KalemehTVLive ▶
https://www.facebook.com/kalemehtv
▶ https://t.me/kalemehtv
▶ https://twitter.com/kalemehtv


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی و همایون مهمنش؛ موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی(۶۰)

۱۸ بهمن ۱۴۰۰
شستمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۶ فوریه ۲۰۲۲

شستمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۶ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با احد قربانی دهناری، ناصر شاهین پر و همایون مهمنش؛ موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب و نسل‌کشی(۵۹)

۱۰ بهمن ۱۴۰۰
پنجاه و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: احد قربانی دهناری – نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی، ناصر شاهین پر – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

پنجاه و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
احد قربانی دهناری – نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی،
ناصر شاهین پر – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش؛ موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران(۵۸)

۱۰ بهمن ۱۴۰۰
پنجاه و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: رضا علیجانی - پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، مزدک لیماکشی – از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و دکتر همایون مهمنش - عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

پنجاه و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی،
مزدک لیماکشی – از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲
زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با بهروز بیات، رضا حسین بر و همایون مهمنش؛ موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن(۵۷)

۲۱ دی ۱۴۰۰
پنجاه و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: دکتر بهروز بیات – فعال و صاحب نظر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای، دکتر رضا حسین بر – از جبهه مردم بلوچستان و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۹ ژانویه ۲۰۲۲

پنجاه و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: حفظ تمامیت ارضی، اهمیت و لزومات آن
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
دکتر بهروز بیات – فعال و صاحب نظر سیاسی و کارشناس انرژی هسته ای،
دکتر رضا حسین بر – از جبهه مردم بلوچستان و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۹ ژانویه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و همایون مهمنش؛ موضوع: چرا در سیاست عقب مانده ایم؟(۵۵)

۵ دی ۱۴۰۰
پنجاه و پنجمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، مهندس کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و پنجمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی،
مهندس کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، آرش رحمانی، همایون مهمنش، مهدی خزعلی و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: تفاهم نامه

۳ دی ۱۴۰۰
بخش اول - 23 دسامبر 2021

بخش اول – ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱

بخش دوم - 23 دسامبر 2021

بخش دوم – ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایران مال کیست؟(۵۴)

۲۸ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و چهارمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: حمید آصفی - روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر همایون مهمنش - عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و چهارمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: حمید آصفی – روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، سالار عبادی، همایون مهمنش، آلن اکباتانی، محمدرضا آرین و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: مذاکرات وین

۲۲ آذر ۱۴۰۰
کانال 1 9 دسامبر 2021

کانال ۱
۹ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، کامبیز قائم مقام و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل های مدنی و سیاسی در مبارزه برای آزادی,دموکراسی و رفاه(۵۳)

۲۲ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، مهندس کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی،
مهندس کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی دکتر رضا حسین بر از شبکه جهانی کلمه با دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، مازیار فرزان و دکتر همایون مهمنش

۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام برنامه: ایران آینده موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی) مجری برنامه: غلام رضا حسین بر، فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ در گفت‌وگو با: – دکتر همایون مهمنش از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، – دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، فعال سیاسی و  – مازیار فرزان، فعال سیاسی

نام برنامه: ایران آینده
موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی)
مجری برنامه: غلام رضا حسین بر، فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ
در گفت‌وگو با:
– دکتر همایون مهمنش از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،
– دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، فعال سیاسی و
– مازیار فرزان، فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه ساعت صفر تلویزیون کلمه – گفتگوی احمد رافت با جوما بورش و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تلاش برای تفاهم در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی

۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام برنامه: ساعت صفر مجری برنامه: احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار، در گفت‌وگو با: جوما بورش – خیزش ملی ترکمن صحرا و همایون مهمنش – سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور یکشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱

نام برنامه: ساعت صفر
مجری برنامه: احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار،
در گفت‌وگو با:
جوما بورش – خیزش ملی ترکمن صحرا
و
همایون مهمنش – سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
یکشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: همکاری برای استقرار دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی(۵۲)

۲۰ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی