پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: نقش ایران در درگیریهای اسرائیل و حماس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 13 مه 2021 بخش اول

13 مه ۲۰۲۱ بخش اول

 

 

 13 مه 2021 بخش دوم

13 مه ۲۰۲۱ بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: فایل صوتی جواد ظریف

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 مه 2021 بخش اول

6 مه ۲۰۲۱ بخش اول

6 مه 2021 بخش دوم

6 مه ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش درباره روز جهانی کارگر، فایل صوتی ظریف و وضعیت حکومت (۲۱)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
12 اردیبهشت 1400 برابر 2 مه 2021

12 اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲ مه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: فایل صوتی جواد ظریف

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخش اول 29 آوریل 2021

بخش اول ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

بخش دوم 29 آوریل 2021

بخش دوم ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش درباره وضعیت کرونا، وضعیت اقتصادی مردم و انتخابات (۲۰)

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 

kanal 1

مجری برنامه: سعید جعفری

میهمانان:

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

دکتر هادی زمانی اقتصاددان، از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر همایون مهمنش عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲۵ آوریل ۲۰۲۱

زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: علی جوادی، موضوع: دوران پسافروپاشی

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بخش اول 22 آوریل 2021

بخش اول ۲۲ آوریل ۲۰۲۱

بخش دوم 22 آوریل 2021

بخش دوم ۲۲ آوریل ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: علی جوادی، موضوع: نقش احزاب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰
15 آوریل 2021

 بخش اول ۱۵ آوریل ۲۰۲۱

 

بخش دوم 15 آوریل 2021

بخش دوم ۱۵ آوریل ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، دکتر محسن فرشاد و دکتر همایون مهمنش درباره مسائل روز (۱۸)

۲۷ فروردین ۱۴۰۰
برنامه هجدهم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 11 آوریل 2021

برنامه هجدهم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۱ آوریل ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: چرا مردم از احزاب پشتیبانی کافی نمیکنند

۲۰ فروردین ۱۴۰۰
بخش اول 8 آوریل 2021

بخش اول
۸ آوریل ۲۰۲۱

بخش دوم 8 آوریل 2021

بخش دوم
۸ آوریل ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین (۱۷)

۱۵ فروردین ۱۴۰۰
4 آوریل 2021

4 آوریل ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی کانال ۱ با علی جوادی، بهمن جلدی، حسین اراکی، قاسم شعله سعدی، منوچهر یزدی، همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

 

 

 

اول آوریل 2021

اول آوریل ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش درباره مسائل روز و وضعیت زندانیان سیاسی (۱۶)

۸ فروردین ۱۴۰۰

 

kanal 1 2021 03 28

میهمانان:

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و هیئت راهبردی جبهه ملی ایران و

دکتر همایون مهمنش عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر ۲۸ مارس ۲۰۲۱

زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی کانال ۱ با علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون

۸ فروردین ۱۴۰۰
(بخش نخست) ۵ فروردین ۱۴۰۰

(بخش نخست) ۵ فروردین ۱۴۰۰

kanal 1(بخش دوم) ۵ فروردین ۱۴۰۰


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم مینا احدی و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: صحبت های اخیر آقای رضا پهلوی

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

kanal 1۱۸ مارس ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش درباره مدیریت مدرن (۱۳)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

kanal 1۱۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر ۲۸ فوریه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با آقایان علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، خشایار وکیلی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: کشتار سوختبران سراوان

۹ اسفند ۱۳۹۹
بخش  اول برنامه

بخش اول برنامه

بخش دوم برنامه

بخش دوم برنامه

 


ارسال به شبکه های اجتماعی