گفتگوی سعید جعفری با ناصر شاهین پر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: هفتم آبان، روز کوروش (۴۷)

۹ آبان ۱۴۰۰
چهل و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان ناصر شاهین پر، – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱

چهل و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
ناصر شاهین پر، – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: چرا دموکراسی برای ایران حیاتی است؟ (۴۶)

۲ آبان ۱۴۰۰

kanal 1ac

چهل و ششمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،

مجری برنامه: سعید جعفری،

میهمانان:

آقایان

دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت اجرایی رهبری جبهه ملی ایران،

رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی

دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

زمان پخش: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

۱ آبان ۱۴۰۰

andishe 1

لویزیون اندیشه:

نام برنامه: رمز پیروزی

مجری برنامه: حسن اعتمادی

میهمانان: دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش

۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش، محمد زارع فومنی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اهداف و برنامه های اپوزیسیون

۳۰ مهر ۱۴۰۰
29 مهر 1400 برابر 21 اکتبر  2021 بخش اول

29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بخش اول

29 مهر 1400 برابر 21 اکتبر  2021 بخش دوم

29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جمهوری اسلامی و مکانیک کوانتوم (۴۵)

۲۵ مهر ۱۴۰۰
کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر بهروز بیات، دارای دکترا در رشته فیزیک و فعال سیاسی ودکتر همایون مهمنش، دارای دکترا در رشته فیزیک و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها

کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر بهروز بیات، دارای دکترا در رشته فیزیک و فعال سیاسی ودکتر همایون مهمنش، دارای دکترا در رشته فیزیک و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۲۵ مهر ۱۴۰۰
بخش اول  15 اکتبر 2021

بخش اول
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱

 

بخش دوم  15 اکتبر 2021

بخش دوم
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر، ویکتوریا آزاد، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۱۶ مهر ۱۴۰۰
7 اکتبر 2021  بخش اول

7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش اول

7 اکتبر 2021

7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: لزوم شفافیت در مدیریت کشور و پیامدهای فقدان آن (۴۳)

۱۶ مهر ۱۴۰۰
چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱
زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر، ویکتوریا آزاد، ستاره فخرآور و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان، الین اکباتانی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: درجه موفقیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۹ مهر ۱۴۰۰
پنجشنیه 30 سپتامبر 2021؛ بخش اول

پنجشنیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بخش اول

پنجشنیه 30 سپتامبر 2021؛ بخش دوم

پنجشنیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر مصطفی دانش، مزدک لیماکشی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تحولات افغانستان و پیامدهای آن (۴۰)

۲۱ شهریور ۱۴۰۰
چهلمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور،مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل افغانستان ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

چهلمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور،مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل افغانستان ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایتحاد اپوزیسیون (۳۹)

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
راهنماتماس با مادرباره مابین المللیمعرفی کتاباپوزیسیونفرهنگ و هنرگوناگونحقوق بشردیدگاه‌هاپیوندهاسازمان‌هانهضت ملیخانهیکشنبه ، 14 شهریور 1400 | سایت ملیون ایران > آخرین مطالب > گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) - یکشنبه, ۱۴ام شهریور, ۱۴۰۰ سی و  نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۴ سپتامبر ۲۰۲۱


سی و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ سپتامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان؛ مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بخش 1: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۱: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

بخش 2: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۲: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، حسین علیزاده و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع:کابینه آقای رئیسی و مشکلات کشور (۳۸)

۷ شهریور ۱۴۰۰
سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور    زمان پخش: ۲9 اوت ۲۰۲۱

سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور   
زمان پخش: ۲۹ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، مهرداد قنبری مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۵ شهریور ۱۴۰۰
بخش اول 26 اوت 2021

بخش اول ۲۶ اوت ۲۰۲۱

بخشدوم 26 اوت 2021

بخشدوم ۲۶ اوت ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن

۲ شهریور ۱۴۰۰
راهنماتماس با مادرباره مابین المللیمعرفی کتاباپوزیسیونفرهنگ و هنرگوناگونحقوق بشردیدگاه‌هاپیوندهاسازمان‌هانهضت ملیخانهسه شنبه ، 2 شهریور 1400 | سایت ملیون ایران > آخرین مطالب > با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن - دوشنبه, ۱ام شهریور, ۱۴۰۰ برنامه گفتمان – گفتگوی خاطره نورشید با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتربختیاردر میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن 17 اوت 2021

برنامه گفتمان – گفتگوی خاطره نورشید با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتربختیاردر میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن
۱۷ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با پروفسور سیروس میرزایی، دکتر باقر صمصامی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: فاجعه کرونا و بحران در همه امور، حاصل سیاست های مخرب و ناتوانی جمهوری اسلامی در رفع مشکلات کشور (۳۷)

۲ شهریور ۱۴۰۰
22 اوت 2021

22 اوت ۲۰۲۱

سی و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مجری برنامه: سعید جعفری،

میهمانان:

پروفسور سیروس میرزایی، فعال حقوق بشر و پزشک هسته ای،

دکتر باقر صمصامی پزشک و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و

دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

زمان پخش: ۲۲ اوت ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی