گفتگوی سعید جعفری با رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: همکاری برای استقرار دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی(۵۲)

۲۰ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با نیک آهنگ کوثر، دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: بی آبی و مدیریت آب در کشور (۵۱)

۷ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان، دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان،
دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها شیوا نظام فر، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، قاسم شعله سعدی، سالار عبادی، همایون مهمنش، احسان از ایران و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: بی آبی و اعتراضات مردم اصفهان

۷ آذر ۱۴۰۰
بخش اول 26 نوامبر 2021

بخش اول ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱

بخش دوم 26 نوامبر 2021

بخش دوم ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی ,دموکراسی و رفاه (۵۰)

۳۰ آبان ۱۴۰۰
پنجاهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: دکتر حسین موسویان – رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

پنجاهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
دکتر حسین موسویان – رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها شیوا نظام فر، آذر ماجدی، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، سالار عبادی، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهان

۲۸ آبان ۱۴۰۰
بخش اول 18 نوامبر 2021

بخش اول ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

بخش اول 18 نوامبر 2021

بخش دوم ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

بخش اول 18 نوامبر 2021

بخش سوم ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

 

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه بین المللی مردمی، دادگاه حمید نوری و گروگان گیری ایرانیان دوتابعیتی (۴۹)

۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهل و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر، دکتر نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

چهل و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،
دکتر نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

۱۶ آبان ۱۴۰۰
16 آبان 1400 برابر 7 نوامبر 2021

16 آبان ۱۴۰۰ برابر ۷ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: جدال مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی در پنل سیاسی

۱۶ آبان ۱۴۰۰
بخش اول 14 آبان 1400 برابر 5 نوامبر 2021

بخش اول
۱۴ آبان ۱۴۰۰ برابر ۵ نوامبر ۲۰۲۱

بخش دوم 14 آبان 1400 برابر 5 نوامبر 2021

بخش دوم
۱۴ آبان ۱۴۰۰ برابر ۵ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با ناصر شاهین پر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: هفتم آبان، روز کوروش (۴۷)

۹ آبان ۱۴۰۰
چهل و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان ناصر شاهین پر، – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱

چهل و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
ناصر شاهین پر، – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: چرا دموکراسی برای ایران حیاتی است؟ (۴۶)

۲ آبان ۱۴۰۰

kanal 1ac

چهل و ششمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،

مجری برنامه: سعید جعفری،

میهمانان:

آقایان

دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت اجرایی رهبری جبهه ملی ایران،

رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی

دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

زمان پخش: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

۱ آبان ۱۴۰۰

andishe 1

لویزیون اندیشه:

نام برنامه: رمز پیروزی

مجری برنامه: حسن اعتمادی

میهمانان: دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش

۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش، محمد زارع فومنی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اهداف و برنامه های اپوزیسیون

۳۰ مهر ۱۴۰۰
29 مهر 1400 برابر 21 اکتبر  2021 بخش اول

29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بخش اول

29 مهر 1400 برابر 21 اکتبر  2021 بخش دوم

29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جمهوری اسلامی و مکانیک کوانتوم (۴۵)

۲۵ مهر ۱۴۰۰
کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر بهروز بیات، دارای دکترا در رشته فیزیک و فعال سیاسی ودکتر همایون مهمنش، دارای دکترا در رشته فیزیک و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها

کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر بهروز بیات، دارای دکترا در رشته فیزیک و فعال سیاسی ودکتر همایون مهمنش، دارای دکترا در رشته فیزیک و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۲۵ مهر ۱۴۰۰
بخش اول  15 اکتبر 2021

بخش اول
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱

 

بخش دوم  15 اکتبر 2021

بخش دوم
۱۵ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر، ویکتوریا آزاد، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۱۶ مهر ۱۴۰۰
7 اکتبر 2021  بخش اول

7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش اول

7 اکتبر 2021

7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: لزوم شفافیت در مدیریت کشور و پیامدهای فقدان آن (۴۳)

۱۶ مهر ۱۴۰۰
چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱
زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی