گفتگوی سعید جعفری با دکتر مصطفی دانش، مزدک لیماکشی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تحولات افغانستان و پیامدهای آن (۴۰)

۲۱ شهریور ۱۴۰۰
چهلمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور،مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل افغانستان ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

چهلمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور،مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل افغانستان ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایتحاد اپوزیسیون (۳۹)

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
راهنماتماس با مادرباره مابین المللیمعرفی کتاباپوزیسیونفرهنگ و هنرگوناگونحقوق بشردیدگاه‌هاپیوندهاسازمان‌هانهضت ملیخانهیکشنبه ، 14 شهریور 1400 | سایت ملیون ایران > آخرین مطالب > گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) - یکشنبه, ۱۴ام شهریور, ۱۴۰۰ سی و  نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۴ سپتامبر ۲۰۲۱


سی و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ سپتامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان؛ مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بخش 1: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۱: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

بخش 2: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۲: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، حسین علیزاده و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع:کابینه آقای رئیسی و مشکلات کشور (۳۸)

۷ شهریور ۱۴۰۰
سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور    زمان پخش: ۲9 اوت ۲۰۲۱

سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور   
زمان پخش: ۲۹ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، مهرداد قنبری مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۵ شهریور ۱۴۰۰
بخش اول 26 اوت 2021

بخش اول ۲۶ اوت ۲۰۲۱

بخشدوم 26 اوت 2021

بخشدوم ۲۶ اوت ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن

۲ شهریور ۱۴۰۰
راهنماتماس با مادرباره مابین المللیمعرفی کتاباپوزیسیونفرهنگ و هنرگوناگونحقوق بشردیدگاه‌هاپیوندهاسازمان‌هانهضت ملیخانهسه شنبه ، 2 شهریور 1400 | سایت ملیون ایران > آخرین مطالب > با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن - دوشنبه, ۱ام شهریور, ۱۴۰۰ برنامه گفتمان – گفتگوی خاطره نورشید با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتربختیاردر میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن 17 اوت 2021

برنامه گفتمان – گفتگوی خاطره نورشید با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتربختیاردر میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن
۱۷ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با پروفسور سیروس میرزایی، دکتر باقر صمصامی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: فاجعه کرونا و بحران در همه امور، حاصل سیاست های مخرب و ناتوانی جمهوری اسلامی در رفع مشکلات کشور (۳۷)

۲ شهریور ۱۴۰۰
22 اوت 2021

22 اوت ۲۰۲۱

سی و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مجری برنامه: سعید جعفری،

میهمانان:

پروفسور سیروس میرزایی، فعال حقوق بشر و پزشک هسته ای،

دکتر باقر صمصامی پزشک و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و

دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

زمان پخش: ۲۲ اوت ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

دیدگاه ها گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه حمید نوری و صحبت های رئیس قوه قضائیه (۳۶)

۲۴ مرداد ۱۴۰۰
زمان پخش 15 اوت 2021

زمان پخش ۱۵ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: دادگاه حمید نوری

۲۱ مرداد ۱۴۰۰
12 اوت 2021 بخش اول

12 اوت ۲۰۲۱ بخش اول

12 اوت 2021 بخش دوم

12 اوت ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان پروفسور میرزایی، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ممنوع کردن خرید واکس کرونا توسط خامنه ای و رشد سریع تلفات جانی کرونا در ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
یکشنبه 17 مرداد 1400

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان حمید آصفی، دکتر کاظم علمداری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی در ایران، تلاش برای بقا

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
اول اوت 2021

اول اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: مبارزات همبسته مردم

۸ مرداد ۱۴۰۰
بخش اول - 29 ژوئیه 2021

بخش اول – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱

بخش اول - 29 ژوئیه 2021

بخش دوم – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی مردم در خوزستان، علل و نتایج آن (۳۳)

۴ مرداد ۱۴۰۰
27 ژوئیه 2021

27 ژوئیه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: خانم ویکتوریا آزاد، موضوع: مبارزات مردم در خوزستان

۱ مرداد ۱۴۰۰
22 ژوئیه 2021 بخش اول

22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش اول

22 ژوئیه 2021 بخش دوم

22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان، حسین وصال و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین

۲۷ تیر ۱۴۰۰

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱
kanal 1 l


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع: کوشش جمهوری اسلامی برای ربودن خانم مسیح علینژاد

۲۴ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش اول

بخش دوم

24 تیر ۱۴۰۰ برابر ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی