مناظره بهمن جلدی (پادشاهی خواه) و همایون مهمنش (جمهوریخواه) با شهرام همایون

۱۳ آذر ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی عبدالباسط محمدپور از شبکه جهانی کلمه برنامه فراتر از خبر با همایون مهمنش، بهمن امیرحسینی، حسن اعتمادی؛ موضوع: انتخابات آمریکا و اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۸ آذر ۱۳۹۹

موضوع: رئیس جمهور نظامی و دولت جو بایدن

 

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، رخسان گنجی، علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، مهدی خلجی، مهرداد قنبری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: راه گذار از جمهوری اسلامی

۸ آذر ۱۳۹۹

این پنل در تاریخ ششم آذرماه ۹۹ با اجرای #شهرام_همایون و با حضور #ویکتوریا_آزاد از شبکه ایرانیاران، #رخسان_گنجی از جنبش ماهستیم، #قاسم_شعله_سعدی از راه سوم، #مهرداد_قنبری از رنسانس ایرانی، #همایون_مهمنش از شاخه برونمرزی جبهه ملی ایران، #مهدی_خزعلی از جبهه آزادی ایران، #علی_جوادی از کمونیست کارگری، #کاوه_آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران، #رضا_حسین_بر از جبهه متحد بلوچستان و #بهمن_جلدی از جنبش ایرانگرایان برگزار شد.

موضوعات:

  • راه حل کمونیست ها برای گذار از جمهوری اسلامی
  • چرا با هم همکاری نمی کنیم؟

بخش اول

بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، منوچهر یزدی، کاوه آهنگری، مهدی خلجی، بابک سینا، و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: اصلاح یا تغییر جمهوری اسلامی

۲۹ آبان ۱۳۹۹

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، مهدی خلجی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: اصلاح یا تغییر جمهوری اسلامی

۲۵ آبان ۱۳۹۹

بخش اول

 

بخش دوم

 

این پنل در تاریخ بیست و دوم آبان ماه ۹۹ با اجرای #شهرام_همایون و با حضور #ویکتوریا_آزاد از شبکه ایرانیاران، #قاسم_شعله_سعدی از راه سوم، #بهمن_جلدی از جنبش ایرانگرایان، #همایون_مهمنش از جبهه ملی ایران، #مهدی_خزعلی از جبهه آزادی ایران، #علی_جوادی از کمونیست کارگری ایران، #کاوه_آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران و #رضا_حسین_بر از جبهه متحد بلوچستان برگزار شد.

موضوع: همگان برای تغییر شرایط در ایران توافق دارند!

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی عبدالباسط محمدپور از شبکه جهانی کلمه برنامه فراتر از خبر با شهریار آهی، همایون مهمنش، بهمن امیرحسینی، آریاسب باوند؛ موضوع: انتخابات آمریکا و اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۲۴ آبان ۱۳۹۹

فراتر از خبر
موضوع برنامه:
انتخابات آمریکا و اپوزیسیون جمهوری اسلامی
مجری برنامه:
عبدالباسط محمدپور
کارشناسان :
⚫ شهریار آهی، سخنگوی شورای مدیریت گذار
⚫ همایون مهمنش، از اعضای شورای مرکزی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشو
⚫ بهمن امیرحسینی، معاون دبیرکل حزب مشروطه ایران
⚫ آریاسب باوند، روزنامه نگار و فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی کورش پارسا با فرهنگ قاسمی و همایون مهمنش در باره بایدن، جمهوری اسلامی، مذاکره، سیاست جمهوری‌خواهان لائیک و‌ دمکرات

۲۴ آبان ۱۳۹۹

مهمانان: دکتر فرهنگ قاسمی از نهضت ملی‌ و‌‌ فعال حقوق بشر
دکتر همایون مهمنش از مسئولین سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
برنامه ای از کوروش‌ پارسا
موضوع گفتگو: بایدن، جمهوری اسلامی، مذاکره، سیاست جمهوری‌خواهان لائیک و‌ دمکرات
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net https://rangin-kaman.tv برای مشاهده از ایران https://anchor.fm/rangin پادکست رنگین کمان https://instagram.com/rangin_kaman_tv اینستاگرام رنگین کمان https://twitter.com/RanginKaman17 توییتر رنگین کمان https://facebook.com/ranginkaman.tv فیسبوک رنگین کمان https://t.me/ranginkamannet تلگرام رنگین کمان تهیه شده توسط #تلویزیون_اینترنتی_رنگین_کمان، #بنیاد_آزادی_اندیشه_و_بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی صابر زمانی با ایلقار علیزاده و همایون مهمنش؛ موضوع: نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه

۱۹ آبان ۱۳۹۹

ایران و تقابل آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ


ارسال به شبکه های اجتماعی

همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران با محسن قائم مقام، علی گوشه، همایون مهمنش، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف و فرهنگ قاسمی (۲)

۱۷ آبان ۱۳۹۹

همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک: بخش دوم آقایان محسن قائم مقام، علی گوشه، همایون مهمنش، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف و فرهنگ قاسمی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان

۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ پاریس


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگو با تلویزیون کلمه: پس از سرکوب جنبش ۹۶ در سال ۹۸ مردم قدرتمندتر به خیابان آمدند

۱۴ آبان ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

ساعت صفر – موانع همکاری نیروهای اپوزیسیون با دکتر جمشید اسدی، دکتر حسین لاجوردی و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: احمد رافت

۵ آبان ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری، مهدی خلجی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: اصلاح یا تغییر جمهوری اسلامی

۲ آبان ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری، مهدی خلجی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: اصلاح یا تغییر جمهوری اسلامی

۲۵ مهر ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی، تلویزیون اندیشه با دکتر قاسم شعله سعدی – دکتر جمشید اسدی – دکتر همایون مهمنش

۱۰ مهر ۱۳۹۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه پژواک تلویزیون کلمه با کاوه شیرزاد، همایون مهمنش و کاوه آهنگری؛ مجری برنامه: استاد عبدالقادر ترشابی

۱۰ مهر ۱۳۹۹

کانال برنامه های زنده شبکه جهانی کلمه

نام برنامه:
پژواک

موضوع برنامه:
نگاهی به “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی

مجری برنامه:
استاد عبدالقادر ترشابی – فعال سیاسی

در گفت‌وگو با:

کاوه شیرزاد – دبیر جوانان شورای گذار

همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران

کاوه آهنگری – نظریه پرداز و فعال سیاسی

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰


ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی با جمشید اسدی و همایون مهمنش، مجری: حسن اعتمادی

۳ مهر ۱۳۹۹

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰


ارسال به شبکه های اجتماعی