دیدگاه ها گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه حمید نوری و صحبت های رئیس قوه قضائیه (۳۶)

۲۴ مرداد ۱۴۰۰
زمان پخش 15 اوت 2021

زمان پخش ۱۵ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: دادگاه حمید نوری

۲۱ مرداد ۱۴۰۰
12 اوت 2021 بخش اول

12 اوت ۲۰۲۱ بخش اول

12 اوت 2021 بخش دوم

12 اوت ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان پروفسور میرزایی، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ممنوع کردن خرید واکس کرونا توسط خامنه ای و رشد سریع تلفات جانی کرونا در ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
یکشنبه 17 مرداد 1400

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان حمید آصفی، دکتر کاظم علمداری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی در ایران، تلاش برای بقا

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
اول اوت 2021

اول اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: مبارزات همبسته مردم

۸ مرداد ۱۴۰۰
بخش اول - 29 ژوئیه 2021

بخش اول – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱

بخش اول - 29 ژوئیه 2021

بخش دوم – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی مردم در خوزستان، علل و نتایج آن (۳۳)

۴ مرداد ۱۴۰۰
27 ژوئیه 2021

27 ژوئیه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: خانم ویکتوریا آزاد، موضوع: مبارزات مردم در خوزستان

۱ مرداد ۱۴۰۰
22 ژوئیه 2021 بخش اول

22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش اول

22 ژوئیه 2021 بخش دوم

22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان، حسین وصال و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین

۲۷ تیر ۱۴۰۰

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱
kanal 1 l


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع: کوشش جمهوری اسلامی برای ربودن خانم مسیح علینژاد

۲۴ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش اول

بخش دوم

24 تیر ۱۴۰۰ برابر ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک خانم ویکتوریا آزاد، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع:ما مخالف خشونت در مبارزه سیاسی هستیم

۱۸ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش دوم

بخش دوم

8 ژوئیه ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان رضا علیجانی، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین ۱۴۰۰ (۳۰)

۱۳ تیر ۱۴۰۰

 

 

 

kanal 1 h

مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا علیجانی، پژوهشگر، جامعه شناس و فعال سیاسی، مهدی کوهستانی، فعال کارگری و مشاور اتحادیه های کارگری جهانی و دکتر همایون مهمنش  از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برابر ۴ ژوئیه۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسن نایب هاشم و همایون مهمنش

۱۱ تیر ۱۴۰۰

rangin kaman 35

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش سی و پنج

۳۰ ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، منوچهر یزدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: اعتصابات کارگران

۱۰ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

 

بخش دوم

بخش اول

 

بخش سوم

بخش سوم

 

10 تیر ۱۴۰۰ برابر اول ژوئیه ۲۰۱۰

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر همایون علیزاده، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: امکان بازداشت و محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت

۶ تیر ۱۴۰۰

 

5 تیرماه 1400 برابر 27 ژوئین 2021

5 تیرماه ۱۴۰۰ برابر ۲۷ ژوئین ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: پیروزی ملی در تحریم بیعت با نظام و ادامه مبارزه (۲۸)

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
20 ژوئن 2021

20 ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان عباس واحدیان شاهرودی، مسعود کردپور، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: انتخباات فرمایشی

۲۸ خرداد ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش دوم

بخش دوم

بخش سوم

بخش سوم

17 ژوئن ۲۰۲۱

 

 


ارسال به شبکه های اجتماعی