پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع: کوشش جمهوری اسلامی برای ربودن خانم مسیح علینژاد

۲۴ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش اول

بخش دوم

24 تیر ۱۴۰۰ برابر ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک خانم ویکتوریا آزاد، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع:ما مخالف خشونت در مبارزه سیاسی هستیم

۱۸ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش دوم

بخش دوم

8 ژوئیه ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان رضا علیجانی، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین ۱۴۰۰ (۳۰)

۱۳ تیر ۱۴۰۰

 

 

 

kanal 1 h

مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا علیجانی، پژوهشگر، جامعه شناس و فعال سیاسی، مهدی کوهستانی، فعال کارگری و مشاور اتحادیه های کارگری جهانی و دکتر همایون مهمنش  از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برابر ۴ ژوئیه۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسن نایب هاشم و همایون مهمنش

۱۱ تیر ۱۴۰۰

rangin kaman 35

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش سی و پنج

۳۰ ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، منوچهر یزدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: اعتصابات کارگران

۱۰ تیر ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

 

بخش دوم

بخش اول

 

بخش سوم

بخش سوم

 

10 تیر ۱۴۰۰ برابر اول ژوئیه ۲۰۱۰

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر همایون علیزاده، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: امکان بازداشت و محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت

۶ تیر ۱۴۰۰

 

5 تیرماه 1400 برابر 27 ژوئین 2021

5 تیرماه ۱۴۰۰ برابر ۲۷ ژوئین ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: پیروزی ملی در تحریم بیعت با نظام و ادامه مبارزه (۲۸)

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
20 ژوئن 2021

20 ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان عباس واحدیان شاهرودی، مسعود کردپور، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: انتخباات فرمایشی

۲۸ خرداد ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش دوم

بخش دوم

بخش سوم

بخش سوم

17 ژوئن ۲۰۲۱

 

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل ها در مبارزه برای رهایی از استبداد و استقرار دموکراسی

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 

kanal 1

 

دکتر ریموند رخشانی، دکترای انتقال فن آوری ، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تحقیق در باره جامعه مدنی ودکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۳ ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: راه حل ایران کودتای سپاه علیه روحانیون است؟

۲۰ خرداد ۱۴۰۰
بخش اول

بخش اول

بخش دوم

بخش دوم

دهم ژوئن ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان مهرداد قنبری، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، شهبد امیری، مجری: شهرام همایون، موضوع: احزاب یا مردم ؟ کدامیک مقصرند؟

۱۶ خرداد ۱۴۰۰

kanal 1 b

۳ ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جایگاه مردم در جمهوری اسلامی (۲۵)

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
30 مه 2021 25 امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال 1

30 مه ۲۰۲۱
۲۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، مهرداد قنبری، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، شهبد امیری، مجری: شهرام همایون، موضوع: احزاب یا مردم ؟ کدامیک مقصرند؟

۸ خرداد ۱۴۰۰

 

kanal 1

 

kanal 1


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: نقش ایران در درگیریهای اسرائیل و حماس

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 13 مه 2021 بخش اول

13 مه ۲۰۲۱ بخش اول

 

 

 13 مه 2021 بخش دوم

13 مه ۲۰۲۱ بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان رضا حسین بر، علی جوادی، قاشم شعله سعدی، بهمن جلدی، بابک سینا، کاوه آهنگری، خشایار وکیلی، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: فایل صوتی جواد ظریف

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 مه 2021 بخش اول

6 مه ۲۰۲۱ بخش اول

6 مه 2021 بخش دوم

6 مه ۲۰۲۱ بخش دوم

 


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش درباره روز جهانی کارگر، فایل صوتی ظریف و وضعیت حکومت (۲۱)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
12 اردیبهشت 1400 برابر 2 مه 2021

12 اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۲ مه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی