برنامه ساعت صفر تلویزیون کلمه – گفتگوی احمد رافت با جوما بورش و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تلاش برای تفاهم در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی

۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام برنامه: ساعت صفرمجری برنامه: احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار،در گفت‌وگو با:جوما بورش – خیزش ملی ترکمن صحراوهمایون مهمنش – سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشوریکشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: همکاری برای استقرار دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی(۵۲)

۲۰ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان ودکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با نیک آهنگ کوثر، دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: بی آبی و مدیریت آب در کشور (۵۱)

۷ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان،دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی ودکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش:  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها شیوا نظام فر، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، قاسم شعله سعدی، سالار عبادی، همایون مهمنش، احسان از ایران و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: بی آبی و اعتراضات مردم اصفهان

۷ آذر ۱۴۰۰
بخش اول ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ بخش دوم ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهداف و راهکارهای ملیون برای رسیدن به آزادی ,دموکراسی و رفاه (۵۰)

۳۰ آبان ۱۴۰۰
پنجاهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:دکتر حسین موسویان – رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران ودکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها شیوا نظام فر، آذر ماجدی، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، سالار عبادی، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهان

۲۸ آبان ۱۴۰۰
بخش اول ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ بخش دوم ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ بخش سوم ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱      

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه بین المللی مردمی، دادگاه حمید نوری و گروگان گیری ایرانیان دوتابعیتی (۴۹)

۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهل و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،دکتر نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر،دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۴ نوامبر  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، حمید شیرازی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: خطر جنگ در صورت شکست مذاکرات هسته ای (۴۸)

۱۶ آبان ۱۴۰۰
16 آبان ۱۴۰۰ برابر ۷ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: جدال مخالفان و موافقان جمهوری اسلامی در پنل سیاسی

۱۶ آبان ۱۴۰۰
بخش اول۱۴ آبان ۱۴۰۰ برابر ۵ نوامبر ۲۰۲۱ بخش دوم۱۴ آبان ۱۴۰۰ برابر ۵ نوامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با ناصر شاهین پر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: هفتم آبان، روز کوروش (۴۷)

۹ آبان ۱۴۰۰
چهل و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایانناصر شاهین پر، – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ،دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسین موسویان، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: چرا دموکراسی برای ایران حیاتی است؟ (۴۶)

۲ آبان ۱۴۰۰
چهل و ششمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیئت اجرایی رهبری جبهه ملی ایران، رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۴ اکتبر  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

۱ آبان ۱۴۰۰
لویزیون اندیشه: نام برنامه: رمز پیروزی مجری برنامه: حسن اعتمادی میهمانان: دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، بهمن جلدی، علی جوادی، مهدی خزعلی، همایون مهمنش، محمد زارع فومنی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اهداف و برنامه های اپوزیسیون

۳۰ مهر ۱۴۰۰
29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱بخش اول 29 مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جمهوری اسلامی و مکانیک کوانتوم (۴۵)

۲۵ مهر ۱۴۰۰
کانال ۱ ،مجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر بهروز بیات، دارای دکترا در رشته فیزیک و فعال سیاسی ودکتر همایون مهمنش، دارای دکترا در رشته فیزیک و عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و محمد زارع فومنی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۲۵ مهر ۱۴۰۰
بخش اول۱۵ اکتبر ۲۰۲۱   بخش دوم۱۵ اکتبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر، ویکتوریا آزاد، ستاره فخرآور و آقایان رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۱۶ مهر ۱۴۰۰
7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش اول 7 اکتبر ۲۰۲۱ بخش دوم  

ارسال به شبکه های اجتماعی