گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: لزوم شفافیت در مدیریت کشور و پیامدهای فقدان آن (۴۳)

۱۶ مهر ۱۴۰۰
چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر، ویکتوریا آزاد، ستاره فخرآور و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان، الین اکباتانی و سعید محمدی؛ مجری: شهرام همایون، موضوع: درجه موفقیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۹ مهر ۱۴۰۰
پنجشنیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بخش اول پنجشنیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر مصطفی دانش، مزدک لیماکشی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تحولات افغانستان و پیامدهای آن (۴۰)

۲۱ شهریور ۱۴۰۰
چهلمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایاندکتر مصطفی دانش، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار در خارج از کشور،مزدک لیماکشی، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل افغانستان ودکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفت و گوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایتحاد اپوزیسیون (۳۹)

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
سی و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقایانحمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران،دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورزمان پخش: ۵ سپتامبر ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان؛ مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بخش ۱: با مذهب در جامعه چه باید کرد۲ سپتامبر ۲۰۲۱ بخش ۲: با مذهب در جامعه چه باید کرد۲ سپتامبر ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، حسین علیزاده و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع:کابینه آقای رئیسی و مشکلات کشور (۳۸)

۷ شهریور ۱۴۰۰
سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشورمجری برنامه: سعید جعفری،میهمانان:آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند،دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور   زمان پخش: ۲۹ اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، مهرداد قنبری مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۵ شهریور ۱۴۰۰
بخش اول ۲۶ اوت ۲۰۲۱ بخشدوم ۲۶ اوت ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتر بختیار در میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن

۲ شهریور ۱۴۰۰
برنامه گفتمان – گفتگوی خاطره نورشید با دکتر همایون مهمنش – بازتاب ترور دکتربختیاردر میان اعضاء نهضت مقاومت ملی و پیامدهای آن۱۷ اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با پروفسور سیروس میرزایی، دکتر باقر صمصامی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: فاجعه کرونا و بحران در همه امور، حاصل سیاست های مخرب و ناتوانی جمهوری اسلامی در رفع مشکلات کشور (۳۷)

۲ شهریور ۱۴۰۰
22 اوت ۲۰۲۱ سی و هفتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: پروفسور سیروس میرزایی، فعال حقوق بشر و پزشک هسته ای، دکتر باقر صمصامی پزشک و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش:  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

دیدگاه ها گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه حمید نوری و صحبت های رئیس قوه قضائیه (۳۶)

۲۴ مرداد ۱۴۰۰
زمان پخش ۱۵ اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: دادگاه حمید نوری

۲۱ مرداد ۱۴۰۰
12 اوت ۲۰۲۱ بخش اول 12 اوت ۲۰۲۱ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان پروفسور میرزایی، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ممنوع کردن خرید واکس کرونا توسط خامنه ای و رشد سریع تلفات جانی کرونا در ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان حمید آصفی، دکتر کاظم علمداری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی در ایران، تلاش برای بقا

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
اول اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: مبارزات همبسته مردم

۸ مرداد ۱۴۰۰
بخش اول – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی مردم در خوزستان، علل و نتایج آن (۳۳)

۴ مرداد ۱۴۰۰
27 ژوئیه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: خانم ویکتوریا آزاد، موضوع: مبارزات مردم در خوزستان

۱ مرداد ۱۴۰۰
22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش اول 22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی