سخنرانی همایون مهمنش در کانون سخن لوس آنجلس

۲۳ آذر ۱۳۸۵
سخنرانی همایون مهمنش در کانون سخن لوس آنجلس سیزدهم آذر ۱۳۸۵ برابر ۴ دسامبر ۲۰۰۶ کشور ما دارای تاریخ پرتحرکی است و سه حرکت بزرگ اجتماعی در کمتر از صد سال در آن به وقوع پیوسته است. مضمون مبارزات مردم در نهضت مشروطیت، جنبش برای ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و حرکت برای رسیدن به “آزادی، استقلال، عدالت احتماعی” که آزادی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

انقلاب مشروطیت، دموکراسی و استمرار آن

۱۹ فروردین ۱۳۸۵
سخنرانی در میز گرد “مشروطیت و جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران”، کلن ۱۹ فروردین ۱۳۸۵ برابر ۸ آوریل ۲۰۰۶ مشروطیت ایران، یکی از بزرگترین وقایعی بود که تا آن زمان در تاریخ ایران روی داد و بالاترین تحول را در شئون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آورد و حکومت استبدادی را که در آن دوران در ایران فرمانروائی میکرد واژگون کرد و هدفش  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

مساله قومی در ایران

۱۱ خرداد ۱۳۸۴
متن سخنرانی همایون مهمنش در میز گرد جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک پاریس ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   قبل از شروع بحث اشاره کوتاهی به روش خردگرائی منقدانه (kritischer Rationalismus) کارل پوپر و تفکر جامع (Vernetztes Denken) که پایه گذاران آن فردریک فستر، گونتر اسیمیتس و دیتریش دورنر به شمار میروند برای بررسی و پیدا کردن راه حل سیستم های پیچیده، از جمله مسائل اجتماعی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی