چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه…

۴ آبان ۱۳۹۷

گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**)

متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف


ارسال به شبکه های اجتماعی