میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: جنبش کارگری ایران و ارزیابی حرکت اعتراضی کارگران و معلمان و احتمال خطر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: آقایان
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور،
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران،
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران،
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۸ مه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی