شبکه جهانی کلمه: برنامه چشم انداز – موضوع: حوادث ایران در تحلیل جبهه ملی

۹ تیر ۱۳۹۸

نام برنامه: چشم انداز

مجری برنامه: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

۶ تیرماه ۱۳۹۸

مهمانان برنامه: کامبیز قائم مقام – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، همایون مهمنش – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور


ارسال به شبکه های اجتماعی