میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز خلیق، کوروش پارسا و مزدک لیماکشی؛ موضوع: برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟

۱۶ مهر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»

برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟

مهمانان: همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور

بهروز خلیق عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کورش پارسا از همبستگی جمهوریخواهان ایران

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ مهر ۱۳۹۸ برابر با۱ اکتبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی