میزگرد جمهوری خواهی با بهروز خلیق، همایون مهمنش، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری؛ موضوع: چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم

۱۱ بهمن ۱۳۹۸

موضوع: چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم

مهمانان:
آقایان
بهروز خلیق از حزب چپ ایران “فدائیان خلق”
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوریخواهان ایران و
هژیر عطاری از همبستگی جمهوریخواهان ایران
۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

ارسال به شبکه های اجتماعی