گفت و گوی تلویزیون کلمه با حسن اعتمادی، همایون مهمنش و حمید آصفی در برنامه چشم انداز

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

در برنامه چشم انداز شبکه جهانى کلمه

مجری کارشناس: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی