میزگرد جمهوری خواهی با حسن زهتاب، مزدک لیماکشی، همایون مهمنش و هژیر عطاری؛ موضوع: ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی

۱۰ اسفند ۱۳۹۸

موضوع: رای “نه” مردم به انتخابات فرمایشی و گسترش اعتراضات مردمی بر علیه استبداد

مهمانان:
آقایان
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
هژیر عطاری از همبستگی جمهوریخواهان ایران
مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوریخواهان ایران
حسن زهتاب از حزب چپ ایران “فدائیان خلق”

https://rangin-kaman.net https://rangin-kaman.tv برای مشاهده از ایران https://anchor.fm/rangin پادکست رنگین کمان https://instagram.com/rangin_kaman_tv اینستاگرام رنگین کمان https://twitter.com/RanginKaman17 توییتر رنگین کمان https://facebook.com/ranginkaman.tv فیسبوک رنگین کمان https://t.me/ranginkamannet تلگرام رنگین کمان

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
۷ اسفند ۱۳۹۸ (۲۶ فوریه ۲۰۲۰)


ارسال به شبکه های اجتماعی