شبکه جهانی کلمه: برنامه ویژه – موضوع: فاجعه کرونا در ایران

۱۰ اسفند ۱۳۹۸

برنامه چشم انداز از شبکه جهانى کلمه

موضوع: فاجعه کرونا در ایران

بخش اول آقایان:
همایون مهمنش از آلمان
حمید آصفى از ایران
منصور اسانلو از آمریکا

بخش دوم : پاسخ به سوالات بینندگان در ارتباط با کرونا

پرفسور میرزائى از اتریش

زمان پخش :
٨ اسفند ١٣٩٨
ساعت : ٨/٣٠

مجری برنامه: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی