میزگرد جمهوری خواهی با صادق کار، مهدی کوهستانی نژاد، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش؛ موضوع: میزگرد جمهوری خواهی: روز جهانی کارگر (اول ماه مه)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

«میزگرد جمهوری خواهی»

موضوع: روز جهانی کارگر (اول ماه مه)

مهمانان:
آقایان

صادق کار از حزب چپ ایران “فدائیان خلق”
مهدی کوهستانی نژاد از همبستگی جمهوریخواهان ایران
مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوری خواهان ایران
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی