گفتگو در مورد همکاری بخش های مختلف اپوزیسیون با هایده توکلی، فریدون احمدی و همایون مهمنش

۷ خرداد ۱۳۹۹

برنامه ساعت صفر

عنوان گفتگو: بن‌بست گفتمان سیاسی اپوزیسیون

میهمانان برنامه
هایده توکلی، دبیرکل حزب مشروطه ایران – لیبرال دمکرات
همایون مهمنش، عضو هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
فریدون احمدی، از دبیران شورای مدیریت گذار

مجری برنامه: احمد رافت


ارسال به شبکه های اجتماعی