برنامه فراتر از خبر تلویزیون کلمه با همایون مه منش، مسعود مویدی و حسن هاشمیان؛ مجری برنامه عبدالباسط محمدپور

۵ مرداد ۱۳۹۹

نام برنامه : فراتر از خبر، موضوع برنامه: مخالفت عراقی ها با اجرای توافق های ایران، مجری برنامه: عبدالباسط محمدپور، مهمانان برنامه: دکتر همایون مهمنش – از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، مسعود مویدی – فعال سیاسی، دکتر حسن هاشمیان – تحلیلگر سیاسی، کلمه در شبکه های اجتماعی


ارسال به شبکه های اجتماعی