برنامه پژواک تلویزیون کلمه با کاوه شیرزاد، همایون مهمنش و کاوه آهنگری؛ مجری برنامه: استاد عبدالقادر ترشابی

۱۰ مهر ۱۳۹۹

کانال برنامه های زنده شبکه جهانی کلمه

نام برنامه:
پژواک

موضوع برنامه:
نگاهی به “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی

مجری برنامه:
استاد عبدالقادر ترشابی – فعال سیاسی

در گفت‌وگو با:

کاوه شیرزاد – دبیر جوانان شورای گذار

همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران

کاوه آهنگری – نظریه پرداز و فعال سیاسی

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰


ارسال به شبکه های اجتماعی