گفتگوی عبدالباسط محمدپور از شبکه جهانی کلمه برنامه فراتر از خبر با شهریار آهی، همایون مهمنش، بهمن امیرحسینی، آریاسب باوند؛ موضوع: انتخابات آمریکا و اپوزیسیون جمهوری اسلامی

۲۴ آبان ۱۳۹۹

فراتر از خبر
موضوع برنامه:
انتخابات آمریکا و اپوزیسیون جمهوری اسلامی
مجری برنامه:
عبدالباسط محمدپور
کارشناسان :
⚫ شهریار آهی، سخنگوی شورای مدیریت گذار
⚫ همایون مهمنش، از اعضای شورای مرکزی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشو
⚫ بهمن امیرحسینی، معاون دبیرکل حزب مشروطه ایران
⚫ آریاسب باوند، روزنامه نگار و فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی