پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با ویکتوریا آزاد، رخسان گنجی، علی جوادی، رضا حسین بر، قاسم شعله سعدی، بهمن جلدی، کاوه آهنگری، مهدی خلجی، مهرداد قنبری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: راه گذار از جمهوری اسلامی

۸ آذر ۱۳۹۹

این پنل در تاریخ ششم آذرماه ۹۹ با اجرای #شهرام_همایون و با حضور #ویکتوریا_آزاد از شبکه ایرانیاران، #رخسان_گنجی از جنبش ماهستیم، #قاسم_شعله_سعدی از راه سوم، #مهرداد_قنبری از رنسانس ایرانی، #همایون_مهمنش از شاخه برونمرزی جبهه ملی ایران، #مهدی_خزعلی از جبهه آزادی ایران، #علی_جوادی از کمونیست کارگری، #کاوه_آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران، #رضا_حسین_بر از جبهه متحد بلوچستان و #بهمن_جلدی از جنبش ایرانگرایان برگزار شد.

موضوعات:

  • راه حل کمونیست ها برای گذار از جمهوری اسلامی
  • چرا با هم همکاری نمی کنیم؟

بخش اول

بخش دوم


ارسال به شبکه های اجتماعی