کانال ۱: گفتگوی همایون مهمنش با دکتر نیره انصاری، دکتر حسن نایب هاشم و علی پورنقوی در باره تعقیب مسئولان جنایت علیه بشریت ایران توسط دادگاههای کشورهای پایبند به حقوق بشر و دادگاه بین المللی لاهه(۹)

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
گفتگوی دکتر همایون همنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوقدان و متخصص حقوق بین‌الملل، دکتر حسن نایب هاشم –  پزشک و مدافع حقوق بشر و علی پورنقوی – فعال سیاسی و از مسئولان حزب چپ ایران – فدائیان خلق به تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱

گفتگوی دکتر همایون همنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوقدان و متخصص حقوق بین‌الملل، دکتر حسن نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر و علی پورنقوی – فعال سیاسی و از مسئولان حزب چپ ایران – فدائیان خلق
به تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی