گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جایگاه مردم در جمهوری اسلامی (۲۵)

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
30 مه 2021 25 امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال 1

30 مه ۲۰۲۱
۲۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱


ارسال به شبکه های اجتماعی