گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل ها در مبارزه برای رهایی از استبداد و استقرار دموکراسی

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 

kanal 1

 

دکتر ریموند رخشانی، دکترای انتقال فن آوری ، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تحقیق در باره جامعه مدنی ودکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۳ ژوئن ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی