گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، حسین علیزاده و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع:کابینه آقای رئیسی و مشکلات کشور (۳۸)

۷ شهریور ۱۴۰۰
سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور    زمان پخش: ۲9 اوت ۲۰۲۱

سی و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقای حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور   
زمان پخش: ۲۹ اوت ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی