گفت و گوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایتحاد اپوزیسیون (۳۹)

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
راهنماتماس با مادرباره مابین المللیمعرفی کتاباپوزیسیونفرهنگ و هنرگوناگونحقوق بشردیدگاه‌هاپیوندهاسازمان‌هانهضت ملیخانهیکشنبه ، 14 شهریور 1400 | سایت ملیون ایران > آخرین مطالب > گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اتحاد اپوزیسیون (۳۹) - یکشنبه, ۱۴ام شهریور, ۱۴۰۰ سی و  نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ، دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران، دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۴ سپتامبر ۲۰۲۱


سی و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
حمید آصفی، فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار ،
دکتر رضا حسین بر، نقشه راه برای دموکراسی در ایران،
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ سپتامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی