گفتگوی سعید جعفری با دکتر هادی زمانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: لزوم شفافیت در مدیریت کشور و پیامدهای فقدان آن (۴۳)

۱۶ مهر ۱۴۰۰
چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

چهل و سومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
آقایان
دکتر هادی زمانی، اقتصاددان، عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳ اکتبر ۲۰۲۱
زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی