گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه بین المللی مردمی، دادگاه حمید نوری و گروگان گیری ایرانیان دوتابعیتی (۴۹)

۲۶ آبان ۱۴۰۰
چهل و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر، دکتر نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

چهل و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
دکتر نیره انصاری – نویسنده، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،
دکتر نایب هاشم – پزشک و مدافع حقوق بشر،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی