گفتگوی سعید جعفری با نیک آهنگ کوثر، دکتر جلال ایجادی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: بی آبی و مدیریت آب در کشور (۵۱)

۷ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان، دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

پنجاه و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
نیک آهنگ کوثر – تحلیلگر، روزنامه نگار حوزه آب و مدیر وبسایت آبانگان،
دکتر جلال ایجادی – استاد دانشگاه و کارشناس مسائل محیط زیستی و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی