گفتگوی سعید جعفری با رضا حسین بر و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: همکاری برای استقرار دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی(۵۲)

۲۰ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
رضا حسین بُر – جبهه مردم بلوچستان و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۵ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی