برنامه ساعت صفر تلویزیون کلمه – گفتگوی احمد رافت با جوما بورش و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: تلاش برای تفاهم در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی

۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام برنامه: ساعت صفر مجری برنامه: احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار،  در گفت‌وگو با: جوما بورش – خیزش ملی ترکمن صحرا و همایون مهمنش – سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  یکشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱

نام برنامه: ساعت صفر
مجری برنامه: احمد رأفت | نویسنده و روزنامه نگار،
در گفت‌وگو با:
جوما بورش – خیزش ملی ترکمن صحرا
و
همایون مهمنش – سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
یکشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی