گفت و گوی دکتر رضا حسین بر از شبکه جهانی کلمه با دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، مازیار فرزان و دکتر همایون مهمنش

۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام برنامه: ایران آینده موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی)  مجری برنامه: غلام رضا حسین بر، فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ در گفت‌وگو با: – دکتر همایون مهمنش از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،  – دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، فعال سیاسی و   – مازیار فرزان، فعال سیاسی

نام برنامه: ایران آینده
موضوع: تفاهم نامه بین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و رودمپ (نقشه راه ایران برای دموکراسی)
مجری برنامه: غلام رضا حسین بر، فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ
در گفت‌وگو با:
– دکتر همایون مهمنش از اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور،
– دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی، فعال سیاسی و
– مازیار فرزان، فعال سیاسی


ارسال به شبکه های اجتماعی