گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ایران مال کیست؟(۵۴)

۲۸ آذر ۱۴۰۰
پنجاه و چهارمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: حمید آصفی - روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و  دکتر همایون مهمنش - عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

پنجاه و چهارمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: حمید آصفی – روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی