گفتگوی سعید جعفری با رضا علیجانی، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش؛ موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران(۵۸)

۱۰ بهمن ۱۴۰۰
پنجاه و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران، مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: رضا علیجانی - پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، مزدک لیماکشی – از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و دکتر همایون مهمنش - عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

پنجاه و هشتمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: وظائف مبارزان خارج از کشور در قبال رشد جنبش در ایران،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
رضا علیجانی – پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی،
مزدک لیماکشی – از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲
زمان پخش از کانال ۱: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران


ارسال به شبکه های اجتماعی