گفتگوی سعید جعفری با احد قربانی دهناری، ناصر شاهین پر و همایون مهمنش؛ موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب و نسل‌کشی(۵۹)

۱۰ بهمن ۱۴۰۰
پنجاه و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ، موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب،  مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: احد قربانی دهناری – نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی، ناصر شاهین پر – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

پنجاه و نهمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: انسانیت زدایی راهکار بسیج نیروهای سرکوب،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
احد قربانی دهناری – نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی،
ناصر شاهین پر – نویسنده، پژوهشگر تاریخ و عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی