گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی و همایون مهمنش؛ موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی(۶۰)

۱۸ بهمن ۱۴۰۰
شستمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،  موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی،  مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: آقایان: حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار  و دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۶ فوریه ۲۰۲۲

شستمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: جامعه در حال انفجار زیر پوستی،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان: آقایان:
حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۶ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی