گفت و گوی دکتر رضا حسین بر در تلویزیون کلمه با آقایان محسن رسولی، دکتر قاسم شعله سعدی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
ام برنامه: ایران آینده موضوع برنامه: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری مجری برنامه: غلام رضا حسین بر | فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ  در گفت‌وگو با: محسن رسولی | از کمپین منو فارسی، قاسم شعله سعدی | دبیرکل اندیشه راه سوم، دکتر همایون مهمنش | از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر صدر الاشرافی | مورخ و محقق پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی: ▶ https://www.kalemeh.tv/live ▶ https://www.youtube.com/c/KalemehTVLive ▶ https://www.facebook.com/kalemehtv ▶ https://t.me/kalemehtv ▶ https://twitter.com/kalemehtv

ام برنامه: ایران آینده
موضوع برنامه: اهمیت زبان فارسی و زبانهای مادری
مجری برنامه: غلام رضا حسین بر | فعال و تحلیلگر سیاسی بلوچ
در گفت‌وگو با: محسن رسولی | از کمپین منو فارسی، قاسم شعله سعدی | دبیرکل اندیشه راه سوم، دکتر همایون مهمنش | از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و دکتر صدر الاشرافی | مورخ و محقق
پخش زنده شبکه جهانی کلمه در صفحات اجتماعی:
▶ https://www.kalemeh.tv/live ▶ https://www.youtube.com/c/KalemehTVLive ▶
https://www.facebook.com/kalemehtv
▶ https://t.me/kalemehtv
▶ https://twitter.com/kalemehtv


ارسال به شبکه های اجتماعی