گفتگوی سعید جعفری با حمید آصفی، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟(۶۲)

۱ اسفند ۱۴۰۰
شست و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،  موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟  مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان آقایان:  حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار، دکتر مهرداد درویش پور  – جامعه شناس و استاد پرسابقه دانشگاه ملاردالن و  دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

شست و دومین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: مردم ایران برای چه انقلاب کردند؟
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان آقایان:
حمید آصفی – فعال سیاسی ملی و روزنامه نگار،
دکتر مهرداد درویش پور – جامعه شناس و استاد پرسابقه دانشگاه ملاردالن و
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۲۰ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی