جنبش برای دموکراسی یا جنبش برای سرنگونی؟

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

 سمینار پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

homayoun mehmanesh

۱۶٫۱۲٫۲۰۱۶

موضوع سخنرانی همایون مهمنش: جنبش برای دموکراسی یا جنبش برای سرنگونی؟

سمینار در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد


ارسال به شبکه های اجتماعی