حق مسلم مردم ایران چیست؟

۵ اردیبهشت ۱۳۸۵

بمناسبت تشدید فشار علیه زنان

مسئولان جمهوری اسلامی این روزها در رابطه با انرژی هسته ای صحبت از “حق مسلم مردم ایران” کرده اند. حیرت آور است وقتی آنهائی که همواره حقوق مردم را زیر پا گذاشته و می گذارند، مدعی دفاع از حقوق همان مردم بشوند. پس لازم است یاد آور شویم که:
حق مسلم و اولیه مردم آزادی است که در آن کلیه مردم ایران از حقوق یکسان شهروندی برخوردار باشند. برای مثال زنان در انتخاب پوشش آزاد بوده، مزاحمت علیه آنان تحت عنوان دفاع از دین یا به هر بهانه دیگری مخل آزادی و خلاف قانون محسوب شود.

حق مسلم مردم حاکمیت ملی است، که در آن رای هیچ شخص یا مرجع، ارزشی بالاتر یا حتی مساوی رای مردم ندارد. انتخابات آزاد است و تقلب در آن به عنوان عملی خلاف قانون تعقیب میشود. حکومت هائی که با تقلب در آرا به قدرت رسیده اند، منتخب مردم محسوب نمیشوند. نمایندگان واقعی ملت حق انتخاب شدن دارند و بر عکس آنچه که در جمهوری اسلامی معمول است، متهمین به جرم، جنحه و جنایت از این حق محرومند.

حق مسلم مردم ایران داشتن امکان انتخاب حکومتی است که قادر باشد برای آنان صلح، امنیت و آزادی بیاورد نه اینکه حافظ منافع قشر کوچکی بوده، هستی و نیستی مردم را دائما به خطر اندازد و کشور را علی رغم داشتن ثروت های عظیم به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق دهد.

حق مسلم مردم ایران داشتن قوه قضائیه مدافع عدالت و داد است. نه دستگاهی که خود جنایتکارانه حقوق و آزادی های مردم را زیر پا می گذارد، روزنامه ها را تعطیل، روشنفکران، روزنامه نگاران و وکلای آنها را زندانی، دانشجویان را از ادامه تحصیل محروم، فعالین سیاسی را در معرض زندان، شکنجه و اعدام قرار می دهد.

حق مسلم مردم ایران است که نمایندگان آن با نظارت کامل بر بیت المال غارت کنندگان آن را افشا و مافیای اقتصادی کشور را تحت پیگرد قرار دهند.

حق مسلم همه ایرانیان است که در سرزمین آبا و اجدادی خود زندگی کنند و احدی اجازه نداشته باشد آنها را در صورت مخالفت با رژیم به ترک کشور وادار کند.

و بالاخره این حق مسلم مردم ایران است که بدانند کوشش سران جمهوری اسلامی برای دستیابی به فن آوری هسته ای حفظ حاکمیت خویش است نه دفاع از حق مسلم مردم ایران در استفاده صلح آمیز از آن. بدانند که کوبیدن مداوم به طبل جنگ همراه با رجز خوانی علیه اسرائیل و صحبت از ظهور امام زمان و ایجاد حکومت جهانی اسلام همگی در خدمت این برنامه است و نه دفاع از حقوق مردم ایران.

به آقای احمدی نژاد و یاران او که خود همواره به شدیدترین وجه حقوق مسلم مردم ایران را زیر پا می گذارند باید گفت فشار بر زنان، سرکوب مطالبات کارگران یا هر برنامه دیگری که به راه اندازید مساله اصلی شما که نا توانی در اداره کشور و عدم برخورداری از پشتیبانی ملت است، را حل نخواهد کرد. شما وضع مردم را در مدت کوتاه زمامداری خود از گذشته نیز به مراتب اسفناک تر کرده اید. اکنون همه منتظرند ببینند که سرنوشت آن گشایش وضع معیشتی که شما قبل از انتخابات صحبت آن را کردید چه خواهد شد.

به آمریکا و سایر قدرت های جهانی که صحبت از دموکراسی و آزادی برای مردم ایران می کنند، باید گفت اولین قربانیان هرگونه جنگ یا تحریم اقتصادی، مردم ایران هستند. مردمی که رژِیم سال هاست آنان را گروگان گرفته است. به این کشورها همچنین باید گفت، این حق مسلم ایرانیان است که خود با استفاده از کلیه روش های مقاومت منفی و اعتصابات سراسری، مخالفت خود را با این رژِیم فریبکار و سیاست های آن نشان داده برای استقرار آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر تلاش کنند.

پنجم اردیبهشت ۱۳۸۵ برابر بیست و پنجم آوریل ۲۰۰۶


ارسال به شبکه های اجتماعی