سخنرانی بمناسبت ۲۲ بهمن در لندن – تریبون آزاد

۶ اسفند ۱۳۹۲

نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی و راهکارهای رسیدن به دموکراسی
بمناسبت ۲۲ بهمن و۳۵ سال نقض حقوق ملت ایران توسط جمهوری اسلامی

شکست سیاست های جمهوری اسلامی و پیشنهادهائی برای آینده مبارزه برای آزادی و دموکراسی

 

 


ارسال به شبکه های اجتماعی